AV-KONSULT

”Med lång erfarenhet från verkligheten hjälper jag dig att hitta rätt utrustning, oavsett storlek på projektet.
Det är vanligt att jag bistår som oberoende AV-konsult mellan köpare och leverantör.

Jimmy Lundberg
Audio Video Specialist

Kunskap

En AV-konsult tar fram underlag för upphandling, ger investeringsråd och designar ljud- och AV-system.

Dokumentation

Det är mycket viktigt att AV-installationer dokumenteras på rätt sätt.
Detta för att kundens egna personal skall ha kunskap om anläggningen men även för framtida service-behov.