Tjänster

Vi kan bistå med flera tjänster inom ljud- och AV-området.

T.ex. konsultation, rådgivning och projektering vid upphandlingar och inköp.

Självklart också installation, programmering och driftsättning av hela system.

När allt är färdigt kan vi också bistå med utbildning och service.

Se undermenyerna för mer en utförlig beskrivning av våra tjänster.