Service

Service

Garantiärenden
Vi tar fullt ansvar för eventuella reparationer eller utbyten under garantitiden för de produkter som vi säljer.

Verkstad / Service
I vår egen serviceverkstad tar vi hand om service och reparationer av de flesta fabrikat inom ljud- och
bildutrustning. En snabb hantering av ärendet är vårt viktigaste mål – allt för att
minimera driftstopp eller störningar ute hos kund.

Vi erbjuder även service av utrustning på plats hos kunden,
oftast enligt en bestämd tidsplan i någon typ av serviceavtal.

 

service