Service

serviceGarantiärenden
Vi tar fullt ansvar för eventuella reparationer eller utbyten under garantitiden för de produkter som vi säljer.

Verkstad / Service
I vår egen serviceverkstad tar vi hand om service och reparationer av de flesta fabrikat inom ljud- och bildutrustning. En snabb hantering av ärendet är vårt viktigaste mål – allt för att minimera driftstopp eller störningar ute hos kund.
Vi erbjuder även service av utrustning på plats hos kunden, oftast enligt en bestämd tidsplan i någon typ av serviceavtal.