Ljudanläggningar

Ljudanläggninar

Vi är specialister när det gäller s.k. ”Commercial Audio” – ljudutrustning för bakgrundsmusik och PA-system i offentliga miljöer. Våra produkter används i butiker, kontors- och lagerlokaler, skolor, kyrkor, konferensanläggningar och idrottsanläggningar för att bara nämna några!

Att hitta en effektiv kombination av utrustning för musik och talade utrop i så skilda miljöer kan vara en utmaning.  Vi erbjuder alla slags ljudsystem från en enkel förstärkare och några högtalare, till mer komplexa system uppdelade på flera zoner med flera olika högtalartyper och musikkällor.

mikrofoner    

            JTS logotype